مطالب زیر را در کار شماره٧٣٨ – سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – نیمه  اول فروردین  ۹۶ می خوانید:

مطالب زیر را در کار شماره٧٣٨ – سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – نیمه اول فروردین ۹۶ می خوانید:

متن کامل نشریه کار شماره ٧٣٨ در فرمت پی دی اف: – جمهوری اسلامی به بن بست رسیده است، نجات

جمهوری اسلامی به بن بست رسیده است، نجات مردم در سرنگونی این نظام است

جمهوری اسلامی به بن بست رسیده است، نجات مردم در سرنگونی این نظام است

٩ فروردین ١٣٩۵- سال ۹۶ نیز برای توده های مردم ایران به روال هر ساله با پندها، وعده ها و

چشم‌انداز اعتلای نوین جنبش و بحران سیاسی فراگیر

چشم‌انداز اعتلای نوین جنبش و بحران سیاسی فراگیر

٩ فروردین ١٣٩۵- روند مبارزات پیوسته در حال رشد کمی و کیفی چند ماه اخیر، تغییراتی که در روحیه مبارزاتی

سال ۹۵، سال اعتلاء جنبش طبقاتی کارگران

سال ۹۵، سال اعتلاء جنبش طبقاتی کارگران

٩ فروردین ١٣٩۵- در سال ۹۵، یورش‌های طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه علیه طبقه کارگر ادامه و گسترش یافت.

دستمزدها و مبارزه‌ای که باید آغاز شود

دستمزدها و مبارزه‌ای که باید آغاز شود

٩ فروردین ١٣٩۵- در اسفند ماه بود که با اجرای نمایشی کمدی – تراژیک، حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی برای

“وای از این بیداد، وای از این توفان!”

“وای از این بیداد، وای از این توفان!”

٩ فروردین ١٣٩۵- در روز ١٩ اسفند بار دیگر هزاران تن از معلمان زحمتکش که کاسه ی صبرشان از ظلم

دروغ بزرگ

دروغ بزرگ

٩ فروردین ١٣٩۵- عموما درباره‌ی “دروغ بزرگ” و کاربرد آن در سیاست، اصطلاحی که رژیم فاشیستی آدولف هیتلر آن را

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی، چهارشنبه  ۹ فروردین

برنامه تلویزیون دمکراسی شورایی، چهارشنبه ۹ فروردین

 ریاکاری خامنه‌ای در سخنان نوروزی احمد موسوی جنبش کارگری در سال گذشته اصلان جوادزاده چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶ برابر با

اطلاعیه‌های سازمان

کمیته خارج از کشور

کارگری

زنان

ادبیات

دیدگاه‌ها

تاریخچه سازمان

گفتگو با توکل

اسناد کنگره و کنفرانس‌ها

نشریه کار

مطالب زیر را در کار شماره٧٣٨ – سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – نیمه اول فروردین ۹۶ می خوانید:

متن کامل نشریه کار شماره ٧٣٨ در فرمت پی دی اف: – جمهوری اسلامی به بن بست رسیده است، نجات