نشریه کار

مطالب زیر را در کار شماره٧٣٨ – سال سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهم – نیمه اول فروردین ۹۶ می خوانید:

متن کامل نشریه کار شماره ٧٣٨ در فرمت پی دی اف: – جمهوری اسلامی به بن بست رسیده است، نجات مردم در سرنگونی این نظام است – چشم‌انداز اعتلای نوین جنبش و بحران سیاسی فراگیر – سال ۹۵،

دروغ بزرگ

فقر یعنی چه؟

کمک های مالی