ادبیات

“ارمغان” / چند شعر از: زهره مهرجو

۱۲ مارس ۲۰۱۷ «حسرت پرواز»   پرندۀ کوچک زیبا و چابک .. خو کرده به گذر تند لحظه ها، شاهد بیداریِ گلها، در سپیده دمان پرندۀ کوچک مونس ستارگان تنها در نشانه های نخستینِ شب … جویندۀ خورشید

“واپسین غروب”

«افسانه، ماه»

اعلامیه

“فصل شکفتن”

«شب شکن»