کمیته خارج از کشور

یاد و خاطره‌ی رفیق محمدتقی افشانی گرامی باد

با کمال تأثر مطلع شدیم که رفیق محمدتقی افشانی یکی از بنیان‌گذاران سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران در پی یک دوره‌ی طولانی ابتلا به بیماری پارکینسون سرانجام در نیمروز ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ با زندگی وداع